Your browser does not support JavaScript!
獎牌列表 >
  競賽種類 比賽項目 參賽單位 參賽者/參賽隊伍 名次
體操  國中女子組  體操  個人全能競賽(第二競賽)  金門-金湖國中  楊鈺婷 
體操  國中女子組  體操  個人單項競賽(第三競賽)-地板  金門-金湖國中  楊鈺婷 
體操  國中女子組  體操  個人單項競賽(第三競賽)-跳馬  金門-金湖國中  葉品嶸 
體操  國中女子組  體操  個人單項競賽(第三競賽)-平衡木  金門-金湖國中  楊鈺婷 
體操  國中女子組  體操  成隊競賽(第一競賽)  金門-金湖國中  金門-金湖國中